Privacybeleid

Wij fysiotherapiepraktijk Karin de Jong, verklaren zorgvuldig met de client gegevens om te gaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend, deze is onderdeel van het arbeidscontract/overeenkomst praktijkmedewerkring.

Karin de Jong, fysiotherapie bij u thuis, Hooftlaan 73, 9752 GC Haren, maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden en de declaratie van haar werkzaamheden bij de zorgverzekeraars, gebruikt van persoonsgegevens van haar cliënten.

Ook worden persoonsgegevens van cliënten gedeeld met andere zorgaanbieders zoals collega fysiotherapeuten, ergotherapeuten, huisarts en medisch specialisten. Hiervoor is altijd vooraf toestemming gevraagd en verleend door de cliënt. Tijdens het eerste contact wordt de cliënt gevraagd voor deze toestemming en wordt dit vastgelegd in het EPD.

De opgeslagen persoons- gegevens zijn;

 • Naan, adres en woonplaats
 • Telefoon nummer
 • BSN nummer
 • Email adres
 • Zorgverzekering gegevens
 • Huisarts
 • Gegevens over gezondheid
 • Medicijnen
 • Behandelgegevens

Deze gegevens worden online opgeslagen in de beveiligde omgeving van het EPD, hiervoor heeft de fysiotherapie praktijk een verwerkersovereenkomst met Curasoft. Deze is gecertificeerd met de beveiligingsnorm ISO/IEC 27001

Het inloggen in dit EPD is beveiligd met een wachtwoord, dit wachtwoord word regelmatig gewijzigd. Bij het inloggen in het EPD word gebruik gemaakt van een beveiligd internet, ook als we onderweg zijn of bij een cliënt gebruik maken van het EPD. De computers waarmee binnen het EPD gewerkt wordt zijn allemaal voorzien van actuele virusbescherming. Schriftelijke communicatie met cliënt gegevens worden op het kantoor in een afgesloten kast bewaard. De bewaar termijn is 15 jaar na afsluiten van de behandeling. Na 15 jaar worden de schriftelijke gegevens in de papierversnipperaar vernietigd.

De persoonsgegevens kunnen na toestemming van de cliënt gedeeld worden met een andere zorgverlener, dit gebeurt op een aantal manieren;

 • Per App hiervoor wordt een beveiligde app gebruikt ( Siilo)
 • Per Mail, hierbij gebruiken wij Zorgmail, dit is een beveiligde mail programma, de ontvanger krijgt in een afzonderlijk bericht een wachtwoord om het mail bericht te ontvangen.
 • Per post, als het gaat om een uitgebreider verslag of ontbreken van email adres.

Voor kwaliteitsmeting (PREM) word, na toestemming van de cliënt, zijn/haar email adres gedeeld met QDNA. De cliënt ontvangt van QDNA daarna een digitale vragenlijst. We hebben een verwerkersovereenkomst met QDNA. Deze organisatie gebruikt de volgende persoonsgegevens, geboortejaar, geslacht, naam, email adres, zorgverzekering, aantal behandelingen, datum eerste en laatste behandeling. Kwaliteitsmeting is een eis van de zorgverzekeraars zij ontvangen ook deze persoonsgegevens.

De cliënt heeft recht op

 • Inzage in de opgeslagen persoonsgegevens maar ook in de rest van het EPD
 • Wissen van persoonsgegevens
 • Rectificatie en aanvulling van gegevens
 • Informatie welke gegevens en met welk doel gedeeld worden met anderen
 • Weigeren van delen van persoonsgegevens

Heeft u een klacht over gebruik van persoonsgegevens dan kunt u in eerste instantie bij de fysiotherapie praktijk klagen.

Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht in dienen bij de klachtenfunctionaris van het KNFG te bereiken op KNGF Ledenvoorlichting T 033-467 29 29. Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur

 

Januari 2022

Inge de Graaf

Martine Schreuder

Thijs Arends

Karin de Jong