Kosten

De fysiotherapie praktijk Karin de Jong hanteert de  onderstaande praktijktarieven voor de aangeboden diensten. Als wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, dan gelden de tarieven die we met uw verzekeraar hebben afgesproken.

Tarieven fysiotherapie 2022
Zitting (is een behandeling van 25 minuten excl. administratie tijd)€ 38,00
Lange Zitting voor cliënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen€ 70,00
Zitting Oedeem fysiotherapie€ 70,00
Screening ( via directe toegang fysiotherapie)€ 35,00
Intake en onderzoek na screening€ 75,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 75,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek ( incl. verslag)€ 75,00
Telefonisch consult€ 38,00
Niet nagekomen afspraak ( indien niet 24 uur van te voren afgezegd)100%
Toeslag voor uitbehandeling (aan huis behandeling)€ 25,00
Inrichting toeslag ( behandeling in verzorgingshuis)€ 25,00
Toeslag buiten reguliere werktijden ( na 18 uur en in het weekend)€ 10,--
Eenvoudige korte rapportage€ 38,00
Meer gecompliceerde en uitgebreide rapportage€ 75,00

Voor begeleiding en  advisering  door een specialistisch fysiotherapeut kunt u niet een beroep doen op uw zorgverzekering. De kosten hiervan kunnen betaald worden uit het PGB budget.Hiervoor wordt een uur tarief van € 75,- gehanteerd. De reiskosten worden dan voor €  0,23  per kilometer in rekening gebracht.

Voor het verzorgen van trainingen of voorlichtingen aan groepen begeleiders en betrokkenen wordt een uurtarief van €  98,-  gerekend. Vooraf aan een dergelijk traject zal een offerte gemaakt worden.

Voorwaarden;

De Fysiotherapiepraktijk heeft contracten met  bijna alle zorgverzekeraars.

Informeer voor aanvang van de behandelingen naar de financiële consequenties van een behandeling (aan huis) door uw fysiotherapeut. U kunt u verzekeringpolis raadplegen, uw verzekering bellen voor informatie. Ook op internet kunt u informatie vinden over de voorwaarden bij de website van u zorgverzekering of op defysiotherapeut.com. Of u laat dat uw familie, mantelzorgers of begeleiders doen.

Als u zonder tussenkomst van uw huisarts naar de fysiotherapeut gaat, moet de fysiotherapeut een “screenings-onderzoek”doen en deze met uw goedkeuring terugrapporteren naar de huisarts. De kosten van deze screening kost gaat af van uw aanvullende verzekering.