Kosten

Valt uw aandoening binnen de chronische lijst zoals die door de overheid is opgesteld, dan valt de fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling binnen de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen vallen binnen de aanvullende verzekering, net als de fysiotherapiebehandelingen bij aandoeningen die niet op de chronische lijst staan.
U kunt zelf in uw zorgverzekeringspapieren nakijken of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. In het kennismakingsgesprek komt dit ook aan de orde.
Wanneer de fysiotherapie binnen de zorgverzekering valt, worden de behandelingen rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Vanaf 2019 niet meer met Caresq

Wel is belangrijk om te weten dat u een eigen risico heeft bij zorg vanuit de basisverzekering. Deze is in 2020 max. € 385,–

Tarieven fysiotherapie 2020
Zitting (is een behandeling van 25 minuten excl. administratie tijd)€ 37,00
Lange Zitting voor cliënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen€ 65,00
Zitting Oedeem fysiotherapie€ 65,00
Screening ( via directe toegang fysiotherapie)€ 30,00
Intake en onderzoek na screening€ 74,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 74,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek ( incl. verslag)€ 74,00
Telefonisch consult€ 15,00
Niet nagekomen afspraak ( indien niet 24 uur van te voren afgezegd)100%
Toeslag voor uitbehandeling (aan huis behandeling)€ 15,00
Inrichting toeslag ( behandeling in verzorgingshuis)€ 15,00
Toeslag buiten reguliere werktijden ( na 18 uur en in het weekend)€ 10,--
Eenvoudige korte rapportage€ 30,00
Meer gecompliceerde en uitgebreide rapportage€ 75,00

Voor het verzorgen van trainingen of voorlichtingen aan groepen begeleiders en betrokkenen wordt een uurtarief van €  98,-  gerekend. Vooraf aan een dergelijk traject zal een offerte gemaakt worden.

Voorwaarden;

De Fysiotherapiepraktijk heeft contracten met  bijna alle zorgverzekeraars.

Informeer voor aanvang van de behandelingen naar de financiële consequenties van een behandeling (aan huis) door uw fysiotherapeut. U kunt u verzekeringpolis raadplegen, uw verzekering bellen voor informatie. Ook op internet kunt u informatie vinden over de voorwaarden bij de website van u zorgverzekering of op www.defysiotherapeut.com.. Of u laat dat uw familie, mantelzorgers of begeleiders doen.

Als u zonder tussenkomst van uw huisarts naar de fysiotherapeut gaat, moet de fysiotherapeut een “screenings-onderzoek”doen en deze met uw goedkeuring terugrapporteren naar de huisarts. De kosten van deze screening kost gaat af van uw aanvullende verzekering.