Kosten

Valt uw aandoening binnen de chronische lijst zoals die door de overheid is opgesteld, dan valt de fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling binnen de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen vallen binnen de aanvullende verzekering, net als de fysiotherapiebehandelingen bij aandoeningen die niet op de chronische lijst staan.
U kunt zelf in uw zorgverzekeringspapieren nakijken of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. In het kennismakingsgesprek komt dit ook aan de orde.
Wanneer de fysiotherapie binnen de zorgverzekering valt, worden de behandelingen rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Vanaf 2019 niet meer met Zorg en Zekerheid en Caresq

Wel is belangrijk om te weten dat u een eigen risico heeft bij zorg vanuit de basisverzekering. Deze is in 2019 max. € 385,–

Praktijktarieven 2019
 
Zitting (is een behandeling van 25 minuten excl. administratie tijd)€ 35,--
Lange Zitting voor cliënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen€ 55,--
Zitting Oedeem fysiotherapie€ 55,--
Screening ( via directe toegang fysiotherapie)€ 25,--
Intake en onderzoek na screening€ 55,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 55,--
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek ( incl. verslag)€ 70,50
Telefonisch consult€ 15,-
Niet nagekomen afspraak ( indien niet 24 uur van te voren afgezegd)100 %
Toeslag voor uitbehandeling (aan huis behandeling)€ 15,-
Inrichting toeslag ( behandeling in verzorgingshuis)€ 15,-
Toeslag buiten reguliere werktijden ( na 18 uur en in het weekend)€ 10-
Eenvoudige korte rapportage€ 25,-
Meer gecompliceerde en uitgebreide rapportage€ 55,-