Kosten

Valt uw aandoening binnen de chronische lijst zoals die door de overheid is opgesteld, dan valt de fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling binnen de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen vallen binnen de aanvullende verzekering, net als de fysiotherapiebehandelingen bij aandoeningen die niet op de chronische lijst staan.
U kunt zelf in uw zorgverzekeringspapieren nakijken of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. In het kennismakingsgesprek komt dit ook aan de orde.
Wanneer de fysiotherapie binnen de zorgverzekering valt, worden de behandelingen rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Vanaf 2019 niet meer met Zorg en Zekerheid en Caresq

Wel is belangrijk om te weten dat u een eigen risico heeft bij zorg vanuit de basisverzekering. Deze is in 2019u00a0 u20ac 385,–

Praktijktarieven 2019
Zitting (is een behandeling van 25 minuten excl. administratie tijd)u20ac 35,--
Lange Zitting voor cliu00ebnten met complexe en / of meervoudige zorgvragenu20ac 55,--
Zitting Oedeem fysiotherapieu20ac 55,--
Screening ( via directe toegang fysiotherapie)u20ac 25,--
Intake en onderzoek na screeningu20ac 55,-
Intake en onderzoek na verwijzingu20ac 55,--
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek ( incl. verslag)u20ac 70,50
Telefonisch consultu20ac 15,-
Niet nagekomen afspraak ( indien niet 24 uur van te voren afgezegd)100 %
Toeslag voor uitbehandeling (aan huis behandeling)u20ac 15,-
Inrichting toeslag ( behandeling in verzorgingshuis)u20ac 15,-
Toeslag buiten reguliere werktijden ( na 18 uur en in het weekend)u20ac 10-
Eenvoudige korte rapportageu20ac 25,-
Meer gecompliceerde en uitgebreide rapportageu20ac 55,-